Profil

Jeg er i 2009 uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet, og har siden været medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet, og følger de etiske retningslinier for nordiske psykologer, hvilket blandt andet betyder, at mit arbejde er underlagt tavshedspligt.

Jeg prioriterer mit faglige niveau højt, hvilket betyder at jeg løbende efteruddanner mig ligesom jeg modtager reglemæssig supervision på mit arbejde.

Jeg har tidligere været ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Kolding Kommune, hvor jeg har lavet psykologiske undersøgelser og behandling af børn samt ydet rådgivning til forældre, lærere og pædagoger. Jeg har således stor erfaring med at tale med børn, unge, voksne og familier med mange forskellige udfordringer og vanskeligheder herunder også psykiatriske problemstillinger.
Jeg har været en del af Kolding Kommunes kriseberedskab, og har som følge heraf erfaring med akut opståede kriser.
Herudover har jeg erfaring med at yde supervision og afholde kurser og oplæg.